spinneweb

Als lekker

lastig is

Bijna ieder mens heeft zo zijn manieren om de pijn en donkere kanten van het leven op te vangen en draaglijk te maken door een tijdelijk gevoel van comfort te creeren. Bij veel mensen neemt dat de vorm van een ongezonde afhankelijkheid aan. Stressdempers zoals roken, kopen, drinken, eten, slikken, spuiten of gamen beperken je vrijheid, stagneren je ontwikkeling en geven je er een probleem bij, namelijk je verslaving. Lekker is dan lastig geworden.

In dit boek worden de mechanismen achter vervelende gewoonten, irritante afhankelijkheden en ongezonde verslavingen uitgelegd.  Maar nog belangrijker: er wordt een weg gewezen uit de emotionele doolhof van het verwarde denken naar een hoger niveau van geluk, vrede en vrijheid. Het leren luisteren en leven naar je hart spelen daarbij een grote rol.

Titel: Als lekker lastig is
Auteur: Judith van Gaalen

paperback: € 20,-
ISBN: 97890 823 37655

e-book: € 10,-
ISBN: 97890 823 37648

188 pagina’s

Bestel paperback Bestel E-book

‘Iedere therapeut/behandelaar moet dit boek hebben gelezen en aanbevelen bij hun clienten.’

Ria Teeuw